(naar het gedicht ‘herinnering’
van Nathalie van de Zande)

diep weggestopt tussen gedachten
leeft nog steeds die herinnering
aan een zwart en grauw verleden
vol angst en vernedering

in Indië is zwaar geleden
voor de vrijheid van het vaderland
maar hoevelen zulllen nu nog weten
dat dat was voor Nederland?

want wie houdt die herinnering levend
als niemand die nog bij zich draagt?
wie zorgt dat die niet wordt vergeten
dat die herinnering niet langzaam vervaagt?

elk jaar eraan denken
twee minuten heeft dat zin?
even stilstaan bij wat geweest is
het is niet veel maar een begin

want elke herdenking
geeft opnieuw betekenis
aan de offers van zovelen
waardoor vrijheid mogelijk is

15 augustus
geeft opnieuw betekenis
aan de offers van zovelen
waardoor vrijheid mogelijk is

diep weggestopt tussen gedachten
is nog steeds die herinnering
van betekenis voor zovelen
om te beseffen
wat vrijheid is

3

Deel