(gesproken tekst:)

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama Mu.
Datanglah keraja an Mu.
Jadilah kehendak Mu.
Di atas bumi seperti di dalem surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang
bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
ke dalem percoba an,
tetapi bebaskanlah kami,
dari yang jahat.

(gezongen tekst:)

Onze Vader die in de hemel zijt,
geheiligd word’ Uw naam.
Onze Vader die in de hemel zijt,
laat komen laat komen Uw rijk.
Uw wil, Uw wil geschiede,
op aard, als in de hemel.
Uw wil geschiede op aarde,
als in de hemel.
Geef ons heden ons daaglijks brood
en vergeef ons schulden,
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen, Amen.

24

Deel

2 comments

Wouter je hebt op Zaterdag 21 juni opgetreden op de Pasar Malam van WZH.
Mijn echtgenote en ik hebben bijzonder genoten van jouw optreden.
Onze gedachten gingen terug naar de mooie en slechte periode die wij hebben meegemaakt.
Wouter hartelijk dank voor dit optreden.
Hartelijke groeten van:

Hetty en Jack Kuyp

Hartelijk dank Hetty/Jack voor jullie mooie compliment. Ik vond het zelf ook een fijn optreden voor zoveel aandachtige mensen. Het contact en de sfeer met het publiek was bijzonder inspirerend. Kortom, ik bewaar er een goede herinnering aan. Vriendelijke groeten, Wouter Muller

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>