Een Masoek Sadja is een bijeenkomst voor Indische senioren, die eens per maand in Eindhoven wordt gehouden op initiatief van de Stichting Pelita. Stichting Pelita is een landelijke welzijnsorganisatie die zich inzet voor mensen uit het voormalig Nederlands-Indië. Aanvang: 13.00 uur – 16.00 uur

Deel