Verleden Land

De Concubine

Geschreven ca. 1900 door Eduard Jacobs (1886-1914), een belangrijke hekeldichter en befaamd om zijn scherpe maatschappijkritiek. Tijdens een tournee door Nederlands-Indië beschreef hij diverse missstanden die hij aantrof, waaronder het …

Lees verder...

De vereerde Doode

Geschreven door Willem Walraven (1887 – 1943). Voor zover bekend is dit het enige cabaretlied dat schrijver-journalist Walraven heeft geschreven. Een lied waarin in 25 regels een compleet drama wordt …

Lees verder...

Moederleed

Ca. 1915 geschreven door het cabaretduo Nellie de Vries en Paul Jörgen. Een lied waarin het tragische lot van de njai wordt beschreven: na eerst lief en leed met de …

Lees verder...

Deli-filmpje

De tekst verscheen in 1930 als gedicht in het planterstijdschrift De Planter, dat verscheen in het toenmalige plantersparadijs Sumatra. Het is van de hand van ene ‘Ypsilon’, pseudoniem voor een …

Lees verder...

Awas! *

mijn lieve kleine meisje nam mij bij de hand
we stoeiden met de golven, we dansten op het strand
we zochten naar een ijsje aan de boulevard
zij rende voor mij uit over …

Lees verder...

Linggajati * (voor Joty ter Kulve)

(bergdorp in Midden-Java, waar vertegenwoordigers van Nederland en de Indonesische Republiek in 1947 een historisch akkoord sloten)

er staat een huis in Linggajati
waar ruim 60 jaar geleden
geschiedenis geschreven is
en dat huis …

Lees verder...

Waringin *

(In 1906 maakte het Nederlandse leger met geweld een einde aan een opstandig Balinees vorstendom. De Balinezen beantwoorden deze strijd met een collectief zelfmoordritueel, de zgn. ‘Puputan’).

de padihalmen wuiven op …

Lees verder...

Mijn stad

(geschreven voor de 10e herdenking van de Enschedese vuurwerkramp)

lege fabrieken zonder textiel
werkeloze schoorsteenpijpen
een lege stad zonder ziel
en ik dacht hier hoef ik niet te blijven

dat was de stad die ik …

Lees verder...