‘Wouter Muller . . geen man die de voorgrond zoekt, wel iemand die niet zonder muziek kan. Toch waagt hij nu een stapje naar voren. Hij zocht, niet zonder schroom, de schijnwerpers op. Als liedjeszanger van een bedreigde cultuur. Die van de Indische Nederlanders. Hij ontdekte dat ‘je hart op twee plaatsen tegelijk kan zijn. . ‘

Deel